WOW

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJA

Misijos, krypčių, tikslų ir uždavinių išgryninimas ir veiklos plano sudarymas.

ORGANIZACIJOS STRATEGINĖS SESIJOS

SWAT analizės parengimas, vidinės apklausos, sesijų komandai vedimas
siekiant išsigryninti ir susitarti dėl veiklos ar jos pokyčio krypties, tikslų, uždavinių ir veiklų.

VADOVO KOMUNIKACIJA

Strategija, tikslai, kanalai, tonas ir pagalba komunikuojant viešai.

SUSISIEKIME